ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η διοργάνωση παρέχει ιατρική περίθαλψη στους αθλητές εφόσον την χρειαστούν. 

Για την συμμετοχή των αθλητών στους αγώνες η διοργάνωση δεν απαιτεί κάποια ιατρική βεβαίωση. Ο κάθε αθλητής είναι υπεύθυνος για την συμμετοχή του και για τον έλεγχο της κατάστασης της υγείας του πριν την συμμετοχή του στους αγώνες. 

Η διοργάνωση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση σωματικής βλάβης, προβλημάτων υγείας και θανάτου κατά την διεξαγωγή του αγώνα. Ο αθλητής οφείλει να έχει ενημερωθεί πριν τον αγώνα για τους κινδύνους του ορεινού τρεξίματος και για τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να έχει λάβει. Η διοργάνωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση νοσηλείας συμμετέχοντα ή βοήθειας από ιδιώτη ιατρό.

Η διοργάνωση έχει μεριμνήσει για την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων κι έχει προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό (ιατρό, ομάδα διασωστών του Ερυθρού Σταυρού, ομάδα εθελοντών). Επίσης, διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ειδικούς απαγορεύσει σε αθλητή να συμμετάσχει στον αγώνα εξαιτίας κάποιου τραυματισμού ο αθλητής οφείλει να συμμορφωθεί με τη σύσταση των ειδικών και να αποχωρήσει από τον αγώνα. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

HARD SUN TRAIL RACE

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ